Privacyverklaring

 

Waarom verwerkt WijZijnGevaccineerd gegevens?

 

WijZijnGevaccineerd zorgt dat jouw gegevens goed worden verwerkt.
Wij vertellen je graag hoe wij dat doen.


WijZijnGevaccineerd verwerkt gegevens om de volgende dienst(en) te verlenen:

• Aanbieden van locatie-informatie over (on)gevaccineerden
• Eenvoudig toegang geven tot Uw vaccinatiegegevens
• Geregistreerden informeren over WijZijnGevaccineerd activiteiten

 

 

Welke gegevens bewaart WijZijnGevaccineerd?

 

Persoonsgegevens:
Onderstaande gegevens worden bewaard in de systemen van WijZijnGevaccineerd.

• Naam
• Geboortedatum
• Gevaccineerd(ja/nee)
• Datum vaccinatie 1
• Type vaccinatie 1
• Batchnummer 1
• Datum vaccinatie 2
• Type vaccinatie 1
• Batchnummer 2
• Postcode
• Huisnummer
• Telefoonnummer
• Email
• Wachtwoord
• Medische indicatie(ja/nee)
• Klachten na vaccinatie(ja/nee)
• Klacht omschrijving

Deze gegevens zijn nodig om de diensten van WijZijnGevaccineerd te verlenen.

 

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Je hebt het recht om schriftelijk aan WijZijnGevaccineerd te vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken.
Als deze gegevens onjuist zijn, dan kun je WijZijnGevaccineerd verzoeken om je gegevens te wijzigen.
WijZijnGevaccineerd kan ook vragen, indien het nodig is, om jouw gegevens aan te passen.(b.v. onjuiste email)
Als je vindt dat WijZijnGevaccineerd deze gegevens niet mag verwerken, dan kun je ons verzoeken de gegevens te verwijderen.

Stuur je verzoek samen met een kopie legitimatiebewijs naar privacy@WijZijnGevaccineerd.nl.
Je krijgt dan binnen vier weken te horen of wij aan je verzoek kunnen voldoen.
Na de bewaartermijn wordt je geinformeerd of je je gegevens wilt verwijderen.
Naar dit e-mailadres kun je ook andere vragen over privacy mailen.


Persoonsgegevens                        Bewaartermijnen

Geregistreerde gegevens              Maximaal 18 mndn

 

 

 

Deel Wij Zijn Gevaccineerd!

Contact     Email: info@wijzijngevaccineerd.nl 
Privacy